Advisory Board

Advisory Board

Formålet med Advisory Boardet er at skabe et forum af personer med særlig viden, høje kompetencer og dyb erfaring inden for de forskellige områder af Aqua Park-projektet.

Advisory Boardet vil inddrages undervejs i modningen af Aqua Park-projektet med det formål at udfordre bestyrelsen for Foreningen Aqua Park samt give sparring i forhold til muligheder og opmærksomhedspunkter i projektet. Mødeformen er en kombination af korte oplæg og drøftelser over forskellige temaer, hvor alle kan komme til orde med forslag og perspektiver på projektet.

 

Advisory Boardet består af følgende personer:

  • Pia Holmen Christensen (direktør for Dansk Svømmeunion)

  • Jørgen A. Horwitz (tidl. direktør for Finansrådet)

  • Thomas Kullegaard (direktør for Kullegaard Arkitekter)

  • Per Nedergaard Rasmussen (afdelingsdirektør for DGI Faciliteter & Lokaludvikling)