Om Foreningen

Om Foreningen

Baggrunden for projektet er en rapport udarbejdet af Arbejdsgruppen vedr. svømmehalsfaciliteter i Slagelse Kommune

  • Et ønske om at gøre Slagelse Kommune til et attraktivt sted at bo og opholde sig.
  • En overbevisning om at Slagelse Kommune har en masse at byde på og stort potentiale til at tiltrække og fastholde aktive borgere, hvis der gøres de rigtige investeringer i anlæg og institutioner

Rapportens konklusioner

  • Kapaciteten i Slagelse Kommunes svømmehalsfaciliteter er for beskeden i forhold til behovet for at lære at svømme / træne / motionere / lege i vand hos kommunens borgere
  • De nuværende faciliteter er ikke tilstrækkelige med hensyn til behovet for adgang til varmtvandsbassiner
  • De nuværende faciliteter med hensyn til ”leg og oplevelse” samt wellnes har intet at tilbyde
  • Faciliteterne opfylder ikke kravene til internationale svømme- og vandpolokonkurrencer
  • Faciliteterne i dag er anvendt til det yderste, hvorfor der med den nuværende kapacitet ingen muligheder er for udvidelse, det være sig nye initiativer eller etablering af projekter, hverken i forenings-, erhvervs- eller kommunalt regi.