Slagelse Kommune bevilger 800.000 kr. til AquaPark

Slagelse Kommune bevilger 800.000 kr. til Aqua Park

Den 16. marts 2015 har Slagelse kommunen bevilget 800.000 kr. til Aqua Park med henblik på, at foreningen kan iværksætte følgende tiltag:


§  Udarbejdelse af et stærkt analytisk grundlag, som kan ligge til grund for en senere beslutning/stillingtagen til etablering af AqP.

§  Udarbejdelse af business cases på baggrund af det analyserede grundlag.

§  Afholdelse af workshops med inddragelse af en bred vifte af interessenter i projektet.

§  Afholdelse af interviews med interessenter.

§  Dialog med potentielle investorer.

§  Fundraising.

For beslutningsprotokollat læs her: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=slagelse07&page=document&docId=86809&ItemId=86892